Kennismaking:

Voordat ik een goed advies kan geven, is het voor mij belangrijk om jou beter te leren kennen! Ik houd daarom met iedere klant een kennismakingsgesprek. In een kennismakingsgesprek (ongeveer 20 minuten) neem ik uitgebreid de tijd om jou en jouw doelen te leren kennen. Ik leg mijn werkwijze uit en vanuit daar gaan we bekijken of we samen het avontuur aangaan.

 

Werkwijze_Kennismaking

 

 

Intakegesprek:

 

Tijdens het intakegesprek bespreken we het door jou vooraf ingevulde anamneseformulier. Daarna gaan we wegen en meten om samen realistische doelen te stellen.

Samen stellen we een stappenplan op. Een stappenplan wat bij jou past en waar je je prettig bij voelt. Ik zal je advies geven in het aantal vervolgconsulten, maar dit kan desgewenst gaandeweg worden bijgesteld. Je krijgt ook nog wat huiswerk mee, want om jou een goed advies te kunnen geven mag je een week je voeding bijhouden in een dagboek.

Meten en Wegen:

 

Meten en wegen is soms vervelend en confronterend, maar noodzakelijk voor mij om een goed beeld te krijgen en de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Tijdens het meten en wegen gaan we je gewicht, middelomtrek en vetpercentage meten. Met deze gegevens kunnen we haalbare en meetbare doelen opstellen. De meet- en weegmomenten zullen op een aantal momenten worden herhaald om de vooruitgang te kunnen vaststellen. Het eerste meet- en weegmoment vindt plaats tijdens het intakegesprek.

Adviesconsult:

 

Na het intakegesprek volgt een adviesconsult. Hierin bespreken we het door jou ingevulde eetdagboek. Ik ga samen met jou kijken hoe je je eerste doel gaat bereiken. Ik geef je informatie over gezonde voeding en advies over bewegen. Wat vind je leuk en wat kun je fysiek aan?

 

Vervolgconsult:

 

Afhankelijk van de door jou gestelde doelen zal ik een aantal vervolgconsulten voorstellen. Tijdens een vervolgconsult zullen we samen de voortgang bepalen door opnieuw te wegen en meten. Afhankelijk van de gemeten resultaten en hoe je de afgelopen periode ervaren hebt, kijken we of we eventueel aanpassingen moeten doen of doelen moeten bijstellen.

Het allerbelangrijkste is dat jij je er goed bij voelt! Hoe vind je zelf dat het gaat? Loop je tegen bepaalde zaken aan, die je lastig vindt om meer om te gaan? Hoe is je motivatie; moet ik je afremmen of zijn er wellicht knelpunten? Deze vragen gaan we samen beantwoorden en we gaan op zoek naar oplossingen. Je staat er immers niet alleen voor!

Richtlijnen BGN:

Ik ben aangesloten  bij (en daarmee erkend door) de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Mijn praktijk voldoet daarmee aan de volgende strikte kwaliteitseisen:

  • Is in het bezit van een erkend diploma Gewichtsconsulent;
  • Volgt regelmatig bij- en nascholingen;
  • Begeleidt de cliënten volgens de BGN-richtlijnen;
  • Is aangesloten bij de BGN-klachtenprocedure;
  • Verkoopt geen afslankproducten.

Ik sta voor een eetpatroon met gewone, gangbare producten en help je om op een gezonde en verantwoorde manier op je streefgewicht te komen. Ik werk volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten met betrekking tot voeding en gezondheid. Het Voedingscentrum heeft de richtlijnen vertaald naar toepasbare adviezen voor de consument, zoals de Richtlijnen Voedselkeuze en de Schijf van Vijf.